Chữa bệnh đau cổ gáy vai lưng trên : Học viên tập day 7 đốt sống lưng trên của bệnh nhân, day đau cho xuất mồ hôi trán. Vỗ đập nắm tay theo hình chữa V từ giữa đoạn 2 vai xuống huyệt thứ 7.
Cho bệnh nhân cúi đầu cho cằm sát ngực xem còn đau không, nếu còn đau thì day 7 đốt sống cổ, tìm chỗ đau, nặn máu, thử đường là 98mg/fL trong khi ở tay là 112mg/dL chứng tỏ cơ thể vẫn thiếu đường, và đường không lên cổ nên đường trên cổ thấp, và chứng tỏ bệnh nhân không tập bài Cúi Ngửa Cổ, bài Cúi Ngửa 4 Nhịp cho khí huyết lưu thông đều lên cổ, nên đường huyết không đều.
Day đốt sống lưng 1, đốt 2, đốt 3 đau, nặn ra máu đen hết đau, nhưng bị tức đau ở đốt sống cổ thứ 5, chân nặm màu nơi đau tức, đốt sống cổ 5, hết đau. Bệnh nhân nhức đầu do bị thiếu đường tuần hoàn lên não, đường ở dưới xương cổ 107, lên Đại Chùy 97, lên xương cổ đường 94. chứng tỏ đường-huyết tuần hoàn không đều do thiếu tập và cơ thể thiếu đường. Nếu áp huyết thấp thì uống Coca, áp huyết cao thì uống Pepsi.

Một nữ bệnh nhân khác cũng đau cổ gáy, thử đường nơi điểm đau khi bệnh nhân ngửa cổ, đường 112mg/dL thiếu đường, điểm cách bên cạnh vài phân thì đường 105mg/dL. Hỏi bệnh nhân khi ngửa cúi cổ tìm điểm đau xem có nơi nào đau không. Bệnh nhân tìm không ra nơi điểm đau mà chỉ nói đau toàn vùng, là nguyên vùng đó thiếu đường chứ không phải do tắc thần kinh. Bệnh nhân trả lời chỗ nào cũng cứng, chứng tỏ bệnh nhân lười tập.
Bệnh nhân có vùng vai tay bên trái cứng, chứng tỏ bệnh nhân không tập cho phía bên trái, bệnh nhân cho biết, khi đã mổ vú trái cách 10 năm trước, bác sĩ dặn khi đo áp huyết hay cử động không được cử động bên tay trái, nên khi tập khí công chỉ tập dơ tay một bên phải mà không dám tập bên tay trái, vô tình đã làm chết tuần hoàn khí huyết bên tay trái. Đó là điều vô lý khiến bệnh nhân bị tê đau nhức cổ gáy tay vai bên trái suốt nhiều năm mà uống thuốc không khỏi bệnh.
Sau khi châm năn máu, đo đường, châm nặn máu huyệt Thương Dương ngón trỏ trái, rồi tập bài dơ tay ra phía sau vai cho thông khí huyết thì hết đau và bắt đầu tập đều cả hai bên tay vai.

Nguồn: https://mcitmc.org

Xem thêm bài viết khác: https://mcitmc.org/suc-khoe/