0,5công đất vườn ấp Đồng ,Trung An,Mỹ Tho,Tiền Giang. Diện tích 500m,mặt lộ đá 2m, cách lộ đan 2,5m 70m,cách tỉnh lộ 870 800m. Thích hợp làm vườn, đất…

Nguồn:https://mcitmc.org/