Video hướng dẫn các bạn check, kiểm tra máy ảnh cũ, lens cũ khi mua máy ảnh cũ nhé. hy vọng video này giúp chút it kinh nghiệm gì đó thật sự cho các bạn…

Nguồn:https://mcitmc.org/