Ninh Eating ăn: Bánh tôm – bún ốc – bánh bột lọc Phủ Tây Hồ Địa chỉ: Quán Hoà Nhã – 49 đường Phủ Tây Hồ, Hà Nội — Ninh Eating Ăn Gì là series vlog chia…

Nguồn:https://mcitmc.org/