Ngày 29/9 này HungMobile sẽ có cơ sở đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều chương trình khuyến mãi được áp dụng trong ngày khai trương. Tổng…

Nguồn:https://mcitmc.org/