Anh Không Muốn Bất Công Với Em – Ưng Hoàng Phúc & Phạm Quỳnh Anh

“Ngày xưa anh nói với bao người con gái rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi đó… phiên bản Giọng Ải Giọng Ai”

More information PHẠM QUỲNH ANH:
✅ Subscribe Youtube :
✅ Fanpage:
✅ Facebook:
✅ Instagram:

Nguồn:https://mcitmc.org/