Cung đàn mộng mị với model Nhi Hỷ. Model: La Thanh Mỹ Tuyền Lighting: A Phuong Tran & Tuan Tran Makeup: Kim Ngân Kim Stylish: Thầy Dương Quốc Định …

Nguồn:https://mcitmc.org/