Tặng, bán các cảnh quay đẹp, phim tư liệu. – Nhận làm phim doanh nghiệp, quay phim, làm clip ca nhạc, phóng sự theo yêu cầu. – Nhận biên tập, đạo diễn…

Nguồn:https://mcitmc.org/