Phương thức thanh toán Apple Pay sẽ biến iPhone trở thành một thẻ tín dụng giúp người dùng chạm vào máy quét NFC và để xác thực thì bạn chỉ cần nhấn…

Nguồn:https://mcitmc.org/