Apple_Watch_Series_5 có thể là cuộc cách mạng của Apple về dòng đồng hồ thông minh của hãng. Trên Series 4 những công nghệ đắt giá đã được thêm vào.

Nguồn:https://mcitmc.org/