Asanzo vừa ra mắt chiếc S3 plus với thiết kế giống iPhone X,hoàn thiện cao cấp,dù giá chỉ hơn 2 triệu đồng. Thương hiệu Việt này liệu sẽ thành công…

Nguồn:https://mcitmc.org/