1,7công vườn xã Đông Hoà,Châu Thành,Tiền Giang. Diện tích 1.700m,có nhà cấp 4 mới xây chưa tô sơn. Đường dal 2,5m cách đường dal 6m(đường ấp Dầu) …

Nguồn:https://mcitmc.org/