Bản cập nhật ảnh Khởi My và Kelvin Khánh trong tuần | (06:00 29/7/2019 – 20:00 4/8/2019)

Là video Tổng hợp ảnh của Khởi My và Kelvin Khánh trong tuần. Ảnh được tính từ 6:00 thứ 2 – 20:00 chủ nhật trên Fanpage, Facebook, Instagram của Khởi My và Kelvin Khánh.

Link Facebook cá nhân:
Khởi My:
Kelvin Khánh:

Link Fanpage:
Khởi My:

Kelvin Khánh:

Link Instagram:
Khởi My:

Kelvin Khánh:

Nguồn: https://mcitmc.org

Xem thêm bài viết khác: https://mcitmc.org/giai-tri/