Bạn đến chơi nhà (Thơ Đường luật -Xướng-Họa)(Karaoke) (Ca khúc 121) Nhạc: Trần Kim Lan Thơ: Nguyễn Khuyến-Trần Kim Lan Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng …

Nguồn:https://mcitmc.org/