Để khai báo sức khỏe, người dân có thể truy cập trang tokhaiyte.vn hoặc tải app NCOVI và điền thông tin theo hướng dẫn. Các bước để thực hiện khai…

Nguồn:https://mcitmc.org/