Pha bột: 1/4 cup = 40 gr Bột gạo ( rice flour) 1/4 cup = 40 gr Bột năng ( tapioca flour) 1/4 cup = 40 gr Bột bắp ( nếu có bột đậu xanh thì càng tốt) ( corn starch,…

Nguồn:https://mcitmc.org/