Bánh Caramel Flan ngon tuyệt cú mèo. Bánh flan quan trọng nhất là thắng caramel, ngon hay dở tùy thuộc vào nước đường thắng vừa tới, không bị đắng. …

Nguồn:https://mcitmc.org/