Tiên có nhận đặt Bánh Flan Gato – Bánh Chuối Nướng – Bánh Bông Lan chuối

– BÁNH FLAN GATO :

1) Ổ tròn 2 tấc : 120 k / ổ ( 8 người ăn )
2) Ổ tròn 1, 5 tấc : 90 k / ổ ( 6 người ăn )
1) Ổ tròn 1 tấc : 65 k / ổ ( 4 người ăn).
3) Ổ dài lớn : 65 k / ổ (4 người ăn)
4) Ổ dài nhỏ : 40 k / ổ ( 2 người ăn )
5) Ổ Oval: 65 k / ổ ( ( 4 người ăn)
6) Set Baby : 1 set ( 5 cái ) / 5 người ăn = 90 k

– BÁNH CHUỐI NƯỚNG

1) Ổ 2 tấc : 100 k / ổ ( 8 người ăn)
2) Ổ 1, 5 tấc : 80 k / ổ ( 6 người ăn)

– BÁNH BÔNG LAN CHUỐI

1) Ổ tròn 2 tấc : 120 k / ổ ( 8 người ăn )
2) Ổ tròn 1, 5 tấc : 90 k / ổ ( 6 người ăn )
1) Ổ tròn 1 tấc : 65 k / ổ ( 4 người ăn).
3) Ổ dài lớn : 65 k / ổ (4 người ăn)
4) Ổ dài nhỏ : 40 k / ổ ( 2 người ăn )
5) Ổ Oval: 65 k / ổ ( ( 4 người ăn)
6) Set Baby : 1 set ( 5 cái ) / 5 người ăn = 90 k

Nguồn: https://mcitmc.org

Xem thêm bài viết khác: https://mcitmc.org/meo-vat/