Ngày 23 tháng 12 2019, Việt Nam Sau một thời gian vắng bóng do chuyện gia đình, chuyện cưới xin. Ở video này, mình trở lại và review cho các bạn một cách…

Nguồn:https://mcitmc.org/