Bệnh_nhân_thường_ăn_bò_tái, #khoa_nội_soi_BV_Chợ_Rẫy_gắp _được_con_sán_dây_bò_chiều_dài_hơn_1m Ăn uống thiếu vệ sinh và thức ăn chưa …

Nguồn:https://mcitmc.org/