#𝗟𝗲𝗵𝗼𝗶𝗔𝗼𝗱𝗮𝗶𝗧𝗿𝗲𝗲𝗺𝗩𝗶𝗲𝘁𝗡𝗮𝗺 #𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆𝗟𝗶𝗳𝗲𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝘆 #𝗞𝗩𝟯𝟲𝟬 #𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆𝗟𝗶𝗳𝗲𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮 #𝗦𝗮𝘃𝗶𝗰𝗼𝗠𝗲𝗴𝗮𝗺𝗮𝗹𝗹𝗟𝗼𝗻𝗴𝗕𝗶𝗲𝗻 #𝗟𝗲𝗵𝗼𝗶 #𝗔𝗼𝗱𝗮𝗶 #𝗙𝗮𝘀𝗵𝗶𝗼𝗻𝗦𝗵𝗼𝘄 #𝗧𝗼𝗶𝘆𝗲𝘂𝗔𝗼𝗱𝗮𝗶 #𝗛𝗲𝗹𝗹𝗼𝗩𝗶𝗲𝘁𝗡𝗮𝗺
📺 Hãy bình chọn cho thí sinh Phạm Phương Thảo – SBD 132 lọt Top 30 “GƯƠNG MẶT ĐẠI DIỆN” Lễ hội Áo Dài Trẻ em Việt Nam theo 2 cách sau:
☑ 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝟏: Nhấn 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 (Đăng ký) Kênh 𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲 𝗞𝗩 𝟯𝟲𝟬
sau đó 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 bình chọn cho thí sinh ngay dưới video này với nội dung: “Gương mặt Đại diện” – Lễ hội Áo dài Trẻ em Việt Nam – Phạm Phương Thảo – SBD 132 (Mỗi tài khoản ĐĂNG KÝ kênh chỉ được bình chọn 1 lần).
☑ 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝟐: Nhấn 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 (Đăng ký) Kênh 𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲 𝗞𝗩 𝟯𝟲𝟬
và xem video giới thiệu của thí sinh (Không giới hạn số lượt xem của mỗi khán giả bình chọn).
⏰ Thời gian bình chọn: từ ngày 03 đến ngày 21 /12 /2019
🧮 Cách thức tính điểm:
✅ BTC xếp hạng số lượt xem video của các thí sinh từ cao xuống thấp và quy đổi ra điểm (Từ 45 điểm đến 1 điểm).
✅ BTC xếp hạng số lượt người đăng ký Kênh, bình chọn cho các thí sinh từ cao xuống thấp và quy đổi ra điểm (Từ 45 điểm đến 1 điểm).
💯 Điểm số bình chọn của khán giả (lượt xem + bình chọn = 50% tổng số điểm) + 50% điểm đánh giá từ BGK = Điểm cuối cùng của thí sinh.
🎯 30 thí sinh có tổng điểm cao nhất sẽ nhận giấy mời tham gia trình diễn tại Lễ Hội Áo Dài Trẻ Em Việt Nam.
🏆 Từ Top 30 – BGK sẽ chọn ra Top 10 và Thí sinh chiến thắng “Gương mặt Đại diện” – Lễ hội Áo dài Trẻ em Việt Nam.

Nguồn: https://mcitmc.org

Xem thêm bài viết khác: https://mcitmc.org/lam-dep/