Music : Hot Heat Cac bn thông cam nhe thang Tiến nó kêu mik đi sữa máy tính hộ nó nên không làm clip đc với lại mik làm biếng chơi tập kích qua MN 2 chơi …

Nguồn:https://mcitmc.org/