Do hướng dẫn mình có làm live stream ở facebook nhưng lỗi không có lưu lại đc :(( Thành ra khi làm lại khá là đuối khi phải bật MICRO. Anh em thông cảm xem …

Nguồn:https://mcitmc.org/