Bó hoa gồm hoa hoa hồng phấn, babi, phụ liệu và giấy gói cao cấp. Bó hoa vừa nhẹ …

Nguồn:https://mcitmc.org/