Bút Montblanc M Red Được thiết kế bởi Marc Newson, Viết Montblanc M thể hiện tính hiện đại của ngày hôm nay và sự sang trọng vượt thời gian của ngày…

Nguồn:https://mcitmc.org/