Chào các bạn. Hiện tại đang lên rất nhiều dòng cá vàng Uranda calico Pingpong Chép koi Ranchu calico Có đầy đủ các size phù hợp kích thước hồ bạn Vui …

Nguồn:https://mcitmc.org/