Đây là bản quyền do em nghĩ ra mong mn ủng hộ ạ Cần root = Link terminal giống termux …

Nguồn:https://mcitmc.org/