Video hướng dẫn bạn cách backup mail outlook 2013, cách backup mail trong microsoft outlook 2013 để lưu trữ. Khi tiến hành cài đặt lại máy tính hoặc bạn cần.

Nguồn:https://mcitmc.org/