dthtv cách các bạn up video không bị vi phạm bản quyền âm thanh hay hình ảnh. Không cần sử dụng phần mềm. Chúng ta có thể lấy video bất kì trên youtube…

Nguồn:https://mcitmc.org/