Cây bán chi liên, giá bán 150.000đ/1kg| Bài thuốc dân gian Bán chi liên còn gọi là Hoàng cầm râu, cỏ đa niên. Là cây thuốc nam có tác dụng xổ tiêu khối…

Nguồn:https://mcitmc.org/