VTC đã mở lại casino royal 2.0 và bán rất nhiều báu vật,có cả m240b tesla,cheytac m200 ultimate gold,kac,set ares và rất nhiều báu vật quý hiếm khác.Cơ hội…

Nguồn:https://mcitmc.org/