Đỉnh cao của phẫu thuật khúc xạ là kỹ thuật ReLEx SMILE (Refractive Lenticule Extraction, Small Incision Lenticule Extraction) không sử dụng dao vi phẫu cơ …

Nguồn:https://mcitmc.org/