Nhà thơ Đỗ Trung Quân vừa viết những dòng trên trang cá nhân: ‘Giọng hát này không chỉ một vài dòng ngắn ngủi mà xong được. Nó phải nghìn trang. Chia…

Nguồn:https://mcitmc.org/