Quý anh chị em bà con nào cần chữa bệnh câm điếc cho người thân, xin hãy ghi nhớ địa chỉ trên. – Con đường tắt 1 đời thoát…

Nguồn:https://mcitmc.org/