Bệnh đau lưng là căn bệnh phổ biến ở dân văn phòng và gần như là không ai có thể tránh khỏi căn bệnh đau lưng này.
Người bị đau lưng thường phải chịu đựng những cơn đau dữ dội không dứt.

Nguồn:https://mcitmc.org/