445 C2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ Cá hải tượng long (Danh pháp hai phần: Arapaima gigas) là một loài cá nước ngọt sống ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ…

Nguồn:https://mcitmc.org/