ProWidgets là 1 tweak cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép người dùng bật nhanh các tác vụ dạng floating ngay trên màn hình springboard – AppStoreVn …

Nguồn:https://mcitmc.org/