bđsbiểnxanh#bđsđứchòalongan#cattuongphusinh#bienxanh# Bán dãy nhà trọ bao gồm 9 phòng và 2 ki ốt phía trước tại ấp mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, …

Nguồn:https://mcitmc.org/