VTC Now | Thành phố Đà Nẵng ghi nhận thêm 3 trường hợp người Việt Nam nghi nhiễm Covid-19. Sức khỏe của 3 người nghi nhiễm hiện tại ra sao?

——————————
📱 VTC Now trên iOS:
📱 VTC Now trên Android:
💻 VTC Now trên YouTube:
💻 VTC Now trên Facebook:
💻 VTC Now trên Lotus:

Nguồn:https://mcitmc.org/