Sáng 01/12/2019, Lễ rước dâu Á hậu Hoàng Oanh và chồng Tây đã diễn ra tại nhà riêng theo nghi lễ truyền thống. Hoàng Yến Chibi, Ái Phương, Minh Thảo……

Nguồn:https://mcitmc.org/