10 bệnh nhân nhiễm Covid-19 liên quan tới BN34 ở Bình Thuận, gồm: BN số 36: là nữ, 64 tuổi, quê Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, giúp việc cho BN34. BN số 37:.

Nguồn:https://mcitmc.org/