Bán đất 1hecta Kênh Ranh,Tân Nhựt, Bình Chánh. – Năm 2020 Bình chánh xóa quy hoạch đất nông nghiệp chuyển đổi công năng, nên nhiều nhà đâu tư về đây …

Nguồn:https://mcitmc.org/