Các đường thuộc khu Xuân Thiều bao gồm đường Xuân Thiều 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 và các đường Trần Bích San, Phan Đình Giót.
Giá đất đường Xuân Thiều 5 và Trần Bích San, Phan Đình Giót là 2.880.000đ/m2.
Các đường còn lại có giá đất nhà nước năm 2017 là 2.560.000đ/m2.
Xem thêm bản đồ tại :
Xem thêm thông tin tại:

Nguồn:https://mcitmc.org/