Ngoài dạy các kỹ thuật cầm cọ Vẽ trên vải Thầy Việt còn dạy cho ace học viên biết nhiều cách làm khác nhau như Cắt rập – Dậm màu – Trang trí kim tuyến trên vải – Thiết kế sắp xếp bố cục hình vẽ trên máy tính…
Học vẽ Áo liên hệ Thầy Việt 0902.732.572 hoặc xem trang Facebook.com/dayveaodai để biết thông tin chi tiết.

Nguồn:https://mcitmc.org/