Tên khác Cây Bán chi liên còn có tên gọi khác là: Cỏ đa niên, Hoàng cầm râu, Nha loát thảo Tên khoa học Scutellaria barbata Mô tả cây Bán chi liên: Cây…

Nguồn:https://mcitmc.org/