dung bat em phai quen, đừng bắt em phải quên, dung bat em phai quen t8, đừng bắt em phải quên t8, dung bat em phai quen tap 8, đừng bắt em phải quên tập …

Nguồn:https://mcitmc.org/