Hiện tại đường đang trong giai đoạn thi công, tuy nhiên bị gián đoạn do thời tiết mua liên tục, đường đang rất xấu, ảnh hưởng giao thông và an toàn….

Nguồn:https://mcitmc.org/