Video by MD MEDIA Mọi chi tiết liên hệ quay phim cưới , clip phóng sự cưới , khai trương , TVC quảng cáo cho các nhãn hàng và doanh nghiệp ..v.v.. Xin vui …

Nguồn:https://mcitmc.org/