Thầy Lý Phước Lộc [email protected] DVD4: người bị nặng 1 bên vai, thiếu máu lên não, nghẹt mũi(viêm mũi),chảy máu cam, ho không biết nguyên …

Nguồn:https://mcitmc.org/