Một trong những tính năng đáng giá nhất trên những phiên bản iPhone Xs, Xs Max, XR đó chính là Depth Control (điều khiển độ sâu trường ảnh). Chế độ này…

Nguồn:https://mcitmc.org/